ROGAR 2018

Tento víkend proběhl Rogar - Raně středověká bitva. Této akce se účastníme pravidelně již mnoho let.